Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens Belgie 2.3-14 Antwerpen

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Minderhout
 

De naam Minderhout verwijst vermoedelijk naar een gebied dat beduidend minder bebost was dan elders in de omgeving. De oudste vermelding, Minrehout dateert uit circa. 1238. 

We treffen er de imposante St Clemenskerk aan.

De kerk wordt al in 1238 vernoemd. In 1448 is hij vergroot en drie jaar later voorzien van een toren die er nu nog staat. In de loop der tijden is er geregeld aan verbouwd en hersteld. De laatste restauratie is uitgevoerd van 1982 tot 1992.

minderhoutdsc01192-kl.jpg
Minderhout: St. Clemenskerk

Op foto onder: diverse maalkruisen en een kalvariekruis. Aangezien er weinig zon komt, is een noordzijde van zo'n oud gebouw vaak bedekt met een algenlaag.
 

minderhoutdsc01174-kl.jpg
Minderhout: St. Clemenskerk: toren noordzijde

minderhoutdsc01190-kl.jpg
Minderhout: St. Clemenskerk: toren noordzijde detail

De maalkruisen aan de linker kant zijn duidelijk. Rechts is het niet goed te zien. Ook is de vertikale middenstijl, tussen de beide dichte vensters in, hier versierd met geglazuurde koppen.

minderhoutdsc01176-kl.jpg
Minderhout: St. Clemenskerk: toren zuidzijde

minderhoutdsc01185-kl.jpg
Minderhout: St. Clemenskerk: toren zuidzijde detail

Niet zo erg gebruikelijk zijn tekens aan de achterzijde van de toren. Maar hier treffen we ze toch aan.
 

minderhoutdsc01182-kl.jpg
Minderhout: St. Clemenskerk

Links 2 maalkruisen, rechts een ruit.

minderhoutdsc01184-kl.jpg
Minderhout: St. Clemenskerk: toren oostzijde

Poppel
 
De toren van Poppel is in de stijl van de bekende Kempische gotiek. Dikwijls vinden we juist aan deze torens wel enkele metseltekens.
Ze werden namelijk gebouwd juist in de tijd (16e eeuw) dat de noodzaak gevoeld werd om zulke tekens aan te brengen.
 

2016-03-29_13.25.08poppel-kl.jpg
Poppel: St. Valentinuskerk

Twee maalkruisen treffen we hoog in de toren aan.
 

2016-03-29_13.25.27poppel-klbs.jpeg
Poppel: metseltekens op de toren, zuidzijde

En laag bij de grond in de muur van een zijbeuk nog een bijzonder teken: namelijk een maalkruis met daar doorheen een vuurslag. Die combiu wijst er op dat het een anti-bliksem-teken is.
Het teken is nogal gehavend. Andere vindplaatsen maken duidelijk dat het wel degelijk een dergelijk teken is.

2016-03-29_13.18.42poppel-klbs.jpeg
Poppel: antibliksem-metselteken

BACK

START

NEXT