Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens Belgie 2.3-12 Antwerpen

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Ekeren
 
In Ekeren staat een grote Sint Lambertuskerk. Er bevinden zich diverse metseltekens aan het bouwwerk.
 

Ekeren werd waarschijnlijk al aan het eind van de 7e eeuw door de heilige Lambertus van Maastricht gekerstend. Tot het einde van de 13e eeuw maakte Ekeren deel uit van het bisdom Luik in de dekenij van Hilvarenbeek.

De oude heerlijkheid Ekeren was één der grootste van het hertogdom Brabant. De oudste vermelding van Ekeren dateert van het jaar 1155. Op het einde van de 15e eeuw was Ekeren verdeeld onder drie heren. In het begin van de 16e eeuw trad daar verandering in. De samenvoeging van het ganse grondgebied werd door aankoop een voldongen feit.

 

ekerendsc01072-kl.jpg
Ekeren

Het kerkgebouw, met de toch wel indrukwekkende grijze zandstenen toren van 69 meter hoog, en met de slanke torenspits (1911), kende een bewogen geschiedenis. Men vermoedt dat de kerktoren dateert uit de tiende eeuw (lijkt me te vroeg, tenzij men bedoeld dat er een voorloper was).
Brand (onder meer in 1492) en blikseminslag (onder meer in 1683) vernielden de kerk. Het 'dorp' kon de toen aangerichte schade moeizaam herstellen.

In de vijftiende eeuw zei men over de kerk dat ze 'een mooi kostelijk werk' was. In de beroerde zestiende eeuw - onder meer in het wonderjaar van Conscience - en ook in de volgende eeuwen volgden de plunderingen elkaar op. Vele kunstschatten werden uit de kerk geroofd of verbrand.

Van het bakstenen gotische kerkgebouw dagtekent het koor uit de vijftiende eeuw. Het schip werd vermoedelijk in de zestiende of zeventiende eeuw opgetrokken en later verbouwd.

ekerendsc01068-kl.jpg
Ekeren

De muurtekens zijn grotendeels ornamenteel van aard. Zie foto's boven en onder. Maar er is meer.

ekerendsc01070-kl.jpg
Ekeren

Mogelijk zien we hier toch een drietal afweerkruisen.

ekerendsc01069-kl.jpg
Ekeren

ekerendsc01074-kl.jpg
Ekeren

Het kruisteken op de foto hieronder laat zien dat het soms wel heel lastig was om een mooie figuur te maken. Het metselverband moet dan wel netjes oplopen. Er is hier een poging gedaan om het kalvariekruis te laten samenvallen met een ruitfiguur.
 

ekerendsc01076-kl.jpg
Ekeren

ekerendsc01077-kl.jpg
Ekeren

ekerendsc01078-kl.jpg
Ekeren

Schoten
 
Schoten is ontstaan in 420 jaar n.C. en het is dus ouder dan de stad Antwerpen(650 n.C.).
De Franken noemden het toen "Scota" en later "Scote". Sinds het begin van de 6de eeuw behoorde het "vrije Schoten" (een groot gedeelte van Merksem en st Job-in-'t-Goor was Schoten) tot de abdij van Lobbes, dit tot de inval van de Noormannen in het jaar 820. Tot in de 12de eeuw was Schoten een niemandsland.

In 1138 werd het ingepalmd door Amerik, Heer van Breda en "Schoten". Van dan af kon Schoten ook het wapenschild van Breda gebruiken, drie zilveren st Andrieskruisen op een rood veld met bovenop een gravenkroon .
Zijn zonen erfden Schoten en werd het opgedeeld in een geestelijk en een wereldlijke heerlijkheid.De Sint-Cordulakerk is een rooms-katholieke kerk gelegen in het centrum van de Antwerpse gemeente Schoten.

De kerk stamt oorspronkelijk uit de 12e eeuw. Eind 16e eeuw werd zij vrijwel geheel vernield en tussen 1611 en 1618 herbouwd in laatgotische stijl. Door de bouw van twee zijbeuken in 1850-1851, naar een ontwerp van architect F. Berckmans, kreeg het gebouw de vorm van een hallekerk. De oude toren (28 m) werd in 1873-1876 gesloopt en vervangen door een 48 meter hoge neogotische constructie, ontworpen door provinciaal architect Eugeen Gife. Na ernstige oorlogsschade in 1944 werd de kerk hersteld.

schotendsc01288-kl.jpg
Schoten: St. Cordulakerk

Boven het gotische venster zien we een ruit-teken.
 

schotendsc01283-kl.jpg
Schoten: St. Cordulakerk

schotendsc01285-kl.jpg

Foto onder: Het is moeilijk te zeggen of dit een bewust teken is of dat dit het een gevolg is van reparatiewerkzaamheden. We zien aan de spits van dit gotische venster (rechts van het venster van bovenstaande foto) iets wat lijkt op een soort molentje: een maalkruis op een staak.
Het heeft wel de plek gemeen met het ruitteken, maar lijkt er in uitvoering totaal niet op.
 

schotendsc01287-kl.jpg
Schoten: St. Cordulakerk

BACK

START

NEXT