Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens: dep. Nord 3a-2

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

De kerk van Ledringhem (Fr.)
 
De kerk is van het type hallenkerk met 3 beuken van gelijke afmetingen, gewijd aan Sint Omer en dateert uit de 16e eeuw.
 

100_0477ledringhem1-kl.jpg
Kerk van Ledringhem (Fr.)

100_0472ledringhem2-kl.jpg
Ledringhem: een veelvoud aan tekens

100_0471ledringhem3-kl.jpg
Ledringhem: hier stond het versieren al weer meer voorop

100_0473ledringhem4-kl.jpg
Ledringhem : tekens in diverse kleuren

100_0474ledringhem5.jpg
Kerk van Ledringhem. Raam is later aangebracht.

100_0476ledringhem6-kl.jpg
Kerk van Ledringhem: ornamenteel metselwerk

100_0484ledringhem7-kl.jpg
Kerk van Ledringhem (Fr.): jammer van de begroeiing.

De Sint-Omer-kerk van Zegerscappel
 

Zegerskappel werd in 1119 al genoemd als Sigeri Capella. Het dorp hoorde bij het graafschap Vlaanderen Enige jaren na de Beeldenstorm werd de kerk in 1585 nog vernield door de Geuzen.
De heerlijkheid van het kasteeltje van Orval was tot aan de Franse Revolutie in handen van de families de Handtschoewerker, Damman en Quekebijl.
Het dorpje was Vlaamssprekend tot in de twintigste eeuw.
 
Uit een opschrift op de zijmuur (zie foto onder) blijkt deze kerk uit 1614 te zijn.
 

100_0497zegerscappel8-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel

100_0485zegerscappel1-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel: diverse tekens waaronder de toverknoop.

100_0488zegerscappel2-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel: hartjes op een hoek

100_0489zegerscappel3-kl.jpg
Kalvariekruis

100_0491zegerscappel4-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel: maalkruis in ruit-teken

100_0491zegerscappel5-kl.jpg
Zegerscappel:toverknoop met mogelijk staf van Gabriel

100_0493zegerscappel6-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel: betekenis grote ruit onduidelijk.

BACK

START

NEXT