Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens: dep. Nord 3a-1

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Frankrijk
 
 

De kerk van Bavinckhove (Fr.)
 
Links op de gevel een hart met scherpe punt. Nu is in baksteen een punt al snel wat scherper dan misschien bedoeld. Toch denk ik dat we ergens rond 1500 moeten zitten met deze metseltekens. Het hart kan heel goed de liefde tot Maria moeten verbeelden. Voor 1450 had het hartsymbool nog geen scherpe punt.
 
Andere mogelijkheid is dat huwelijken voor de kerk in het kerkportaal plaatsvonden. Het hart kan verwijzen naar de huwelijksvoltrekking.
 
 

100_0438bavinckhove-kerk.jpg
Bavinckhove (Fr): kerk

100_0439bavinckhove-kerkmuur.jpg
Bavinckhove (Fr.): muurteken op zuidmuur

Het is heel waarschijnlijk dat hier de staf van de engel Gabriel is weergegeven.
Deze engel wordt vaak afgebeeld met een dergelijke met linten omwikkelde staf. zie foto.
 

annunciatie.jpg
De engel Gabriel

Ruiten
 
En voorts zien we ruiten, die vermoedelijk in het teken staan van vruchtbaarheid. En dat kan slaan op gewas, vee en/of de dorpsbevolking.

100_0441bavinckhove-muurteken.jpg
Bavinckhove (Fr.): muurteken op zuidmuur.

De kerk van Ochtezeele (Fr.)

De kerk is gewijd aan St Omer (ook wel Audomarus geheten). Hij was bischop en leefde van 595 tot 670. Geboren in Normandie, werd monnik nabij Besançon. En werd door koning Dagobert in 637 benoemd tot bisschop van Thérouanne, wat nu Pas-de-Calais is. Hij stichtte er 2 kloosters, dicht bij elkaar. Later groeide deze plek uit tot het stadje St. Omer.
Hij is beschermheilige van de blinden, aangezien hij op latere leeftijd blind werd.

100_0452ochtezeele-kerk2-kl.jpg
Ochtezeele (Fr): kerk met muurtekens

Er is hier goed te zien, dat er voor de tekens niet zo duidelijk een bouwplan lag. Als tijdens het bouwproces de behoefte gevoeld werd, werd het ingelast. dit kan zijn dat men bescherming zocht tegen ongelukken/ziekte of stormschade of iets dergelijks.

100_0448ochtezeele-kerk.jpg
Ochtezeele (Fr.): kerkmuren zijbeuk.

De Saint-Martin kerk van Arneke (Fr.)

Deze kerk werd gebouwd tussen 1593 en 1609 op de ruines van een eerder heiligdom dat, als gevolg van oorlogen in de XVIe eeuw, al een paar keer in de as was gelegd en uit grijze natuursteen was opgetrokken.

 Het is een fraai voorbeeld van een hallenkerk met 3 beuken die ongeveer even hoog zijn.

Deze kerk is het centrum van een pelgrimsroute naar Saint Gohard, van wie wordt gezegd dat hij pastoor was van Arneke voor hij bisschop van Hildesheim in Duitsland werd.  Hij is vermoedelijk nooit in Arneke geweest, maar wat wel zeker is, is de verering door de Benedictijner monniken van de abdij van het nabijgelegen Bergues. 

Gelovigen kwamen van ver om tot Saint Gohard te bidden bij zijn reliekbuste voor genezing van reuma en hernia. De novene (een 9 dagen 'durend' gebed) begint ieder jaar op 9 mei.

De naam van St. Gohard leeft in Zwitserland voort in de naam van een tunnel en pas: de St. Gotthardtunnel.

 

100_0456arneke-kl.jpg
Arneke (Fr.): noorder zijkant toren.

100_0455arneke-torenvoorzijde-kl.jpg
Arneke (Fr.): voorzijde toren

100_0454arneke-kerkachterzijde-kl.jpg
Arneke (Fr.): achterzijde kerk.

BACK

START

NEXT