Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens Belgie 2.3-10 Antwerpen

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Balen-Olmen
 

belgie281balen-olmen-kl.jpg
Balen-Olmen

De Sint Willibrorduskerk  heeft een toren van 31.9 meter. De kerk van Olmen was oorspronkelijk een eigenkerk, d.w.z. een kerk die eigendom was van de heer van Olmen. De kerk werd gebouwd op grond van de heer. Ook de gronden tussen de kerk en de Asbeek behoorden tot aan de Franse Tijd toe aan de heer van Olmen.
 
Dat de kerk oorspronkelijk een eigenkerk was, laat veronderstellen dat ze gebouwd werd in de middeleeuwen. Sommige sporen zouden nog uit die periode dateren. Een nieuwe kerk werd gebouwd in de14de eeuw of de 15de eeuw. Verdere historische bronnen ontbreken. Het altaar werd in ieder geval opnieuw gewijd in 1499.
 
In het laatst van de 19e eeuw werd de kerk afgebroken, maar de toren is behouden. Deze dateert uit de 15e eeuw. Het is een typisch Kempische bakstenen toren in gotische stijl. Hij vertoont veel overeenkomsten met de kerktoren van Peer en vooral die van Lommel.
Opmerkelijk zijn de vele tekens die op de toren aangebracht zijn : maalkruisen, ruitkruisen, een odalteken, een zandloper en een ingewikkelder metselteken. Omdat de tekens niet symmetrisch over de toren verspreid zijn, moeten ze een andere betekenis gehad hebben dan een louter decoratieve.(bron: www.kerkeninvlaanderen.be

Het schip van de kerk werd herbouwd in 1898 in neogotische stijl.

 

belgie273balen-olmen-kl.jpg
Balen-Olmen: maalkruisen onder de lijst boven in de foto

Foto boven en onder zijn van de zuidzijde van de toren. We zien talrijke maalkruisen.

belgie274balen-olmen-kl.jpg
Balen-Olmen: maalkruisen meer in detail

belgie275balen-olmen-kl.jpg
Balen-Olmen: liggende odals of geqwoon ruit-ornamenten?

belgie276balen-olmen-kl.jpg
Balen-Olmen: duidelijk Odalteken

belgie277balen-olmen-kl.jpg
Balen-Olmen: noordzijde, met algen begroeid

belgie278balen-olmen-kl.jpg
Balen-Olmen: maalkruisen a d noordzijde

belgie279balen-olmen-kl.jpg
Balen-Olmen: Gebu-runeteken?

Balen-Rosselaar: ru´ne Sint Luciakapel
 

belgie286st-luciakapel-kl.jpg
Balen-Rosselaar: ru´ne Sint Luciakapel

De Sint-Luciakapel in Rosselaar, een gehucht van Balen, was een bakstenen zaalkerkje met driezijdige koorsluiting, oorspronkelijk onder een leien dak met dakruiter. De kapel werd opgericht in 1663, verbouwd in 1748 en rond 1900 hersteld.

Na de ingebruikneming van een nieuwe kerk in 1953 geraakte de kapel geleidelijk in verval, bespoedigd door een brand in 1974. In 1976 werd de Sint-Luciakapel beschermd als monument. Samen met de omgeving vormt de kapel ook een beschermd landschap. Tegenwoordig rest enkel nog de ru´ne, die in 2001 op een esthetische en ecologische manier geconserveerd werd.

belgie284st-luciakapel-kl.jpg
Balen-Rosselaar: ru´ne Sint Luciakapel: hart in de kapelmuur

BACK

START

NEXT